فرمون(ناصر ملک مطیعی): خونِشُ می ریزم.
ننه (ایران دفتری): نه فرمون،ننه تو قسم خورده بودی.تو جلوی پیغمبر قسم خوردی توبه کردی.
فرمون: ولم کن ننه.
ننه: غضبتو فرو بده و صلوات بفرست.
فرمون: من نمیتونم ساکت بشینم ولم کن.صحبت ناموسه، من نکنم قیصر این بازارچه رو به خون میکشه… ولی پیشتر از اون من این کارو میکنم، به ناموس زهرا(س) تیکه تیکشون می کنم ولم کن بزار برم.

قیصر نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی محصول: ۱۳۴۸

 

Painting Mixed media on 350Gr fine art glossy paper
Size: 15 H x 12 W x 0.1 in
Ships in a cardboard box

Farmoon 'فرمون' and Andy Warhol's banana

$750.00Price